_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Соопштение за 5ти македонски конгрес по ендокринологија и 3ти дијабетолошки денови во Македонија, со меѓународно учество, во организација на Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р Македонија, 10.05 - 13.05.2018, Охрид, Македонија

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________